Wat is een agile team en wat zijn de voordelen?

Door de jaren heen is er binnen de zakelijke wereld heel wat veranderd. Dat geldt niet in het minst voor de manier waarop we als mensen werken. Verschillende gebeurtenissen, maar ook andere zaken hebben een bepaalde invloed gehad op de manier van doen en denken van mensen. Dit niet alleen binnen de privésfeer, maar evengoed ook binnen de zakelijke wereld is het zo dat bijvoorbeeld de corona pandemie, maar ook heel wat andere factoren voor de nodige veranderingen hebben bezorgd. Eén van de nieuwe zaken waar je rekening mee zal willen houden in de praktijk is het bestaan van een zogenaamd agile team. Ben je benieuwd wat zo’n team nu precies is en vooral welke voordelen eraan verbonden zijn? Dan moet je er zeker voor kiezen om verder te lezen. 

Wat is agile? 

Voordat we concreet ingaan op het realiseren van een agile team is het wellicht een goede keuze om eerst even stil te blijven staan bij wat agile nu precies inhoudt. Het gaat hierbij concreet om een manier van denken, werken en organiseren. Daarbij komt de focus op één concreet doel te liggen, namelijk het in eerste instantie wendbaar maken, maar bovendien ook houden van een team. Voor deze term geldt dat ze afkomstig is uit de wereld van de softwareontwikkeling. Dit gezegd hebbende kan er tegenwoordig worden vastgesteld dat dit ook binnen andere sectoren speelt. 

Om de principes van agile werken en bijgevolg ook een agile team te kunnen doorgronden is het bijzonder nuttig om in eerste instantie het tegenovergestelde uit te leggen. Het gaat hierbij dan om de traditionele manier waarop projecten worden afgehandeld. Hierbij kan er onder meer worden gedacht aan de zogenaamde watervalmethode.

Vaak problemen bij toepassen traditionele werkwijze 

De behoefte aan het samenstellen van een agile team is vooral binnen de sector van de IT door de jaren heen sterk toegenomen. Voor de traditionele, regide werkwijze geldt dan ook dat ze vooral bij IT gerelateerde projecten niet zelden voor problemen heeft gezorgd. Halverwege nog bijsturen is dan ook een lastige opgave. Voor het kunnen opstarten van elke volgende fase is het dan ook van cruciaal belang dat de voorgaande fase is afgerond.

Agile kan niet worden bestempeld als een echte methode 

Het zou fout zijn om agile en bijgevolg ook het vormen van een agile team te bestempelen als een op zichzelf staande methode. Dat is het namelijk niet. In plaats van een methode is het eigenlijk een zogenaamde parapluterm voor verschillende principes evenals methodieken. Hiervan bestaan er tientallen. De bekendste hiervan zijn scrum evenals kanban. 

Voor agile ondernemingen geldt dat ze niet alleen beschikken over zelfsturende teams, maar bovendien werken ze ook uitermate klantgericht. In het bijzonder voor bedrijven die actief zijn binnen de sector van de IT geldt dat ze in ieder geval naarstig op zoek zijn naar oplossingen voor de problemen waarmee ze frequent worden geconfronteerd. Wanneer ook jij binnen deze sector actief bent kan het dan ook zomaar een aanrader zijn om je hier even wat in te gaan verdiepen. Het samenstellen van een agile team zou namelijk ook voor jouw bedrijf meer dan waarschijnlijk een zeer belangrijke meerwaarde kunnen betekenen. Zoveel staat wel vast.